WorldMadicTM Software Accressory - To be your business partner

Call Center : 02-949-7806  087-674-3377 088-208-5130  085-199-2291

  

Monday - Friday 09:00 - 19:00  
Saturday and Sunday - CLOSED

Phone : (66) 0-2949-7806

[email protected]

  

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

ซื้ออุปกรณ์จากบริษัทฯ มีรับประกันอย่างไร?

หากท่านซื้ออุปกรณ์จากบริษัทฯ  จะมีรับประกัน 1 ปี หลังจากได้รับสินค้า หากเสียหรือใช้งานไม่ได้ภายใน 7 วัน ส่งคืนเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที

 

141 Big     122 Big    citizen cts310ii

ซื้ออุปกรณ์มาใช้กับซอฟต์แวร์เองได้ไหม หรือว่าต้องซื้อจากบริษัทฯ

ตอบ ซอฟต์แวร์เราจะทดสอบกับอุปกรณ์หรือเครืองที่เราได้ทดสอบแล้วเท่านั้นครับ ว่ารุ่นอะไร ยี่ห้ออะไร หากไปหาซื้อเองตามยี่ห้อและรุ่นตามที่กำหนดก็ได้เลยครับ แต่มีบางแห่งที่ไปซื้อเอง อุปกรณ์ไม่ครบ หรือ นำมาใช้กับซอฟต์แวร์แล้วพิมพ์ตกขอบ หรือ เชื่อมต่อแล้วหาเครือ่งไม่เจอ แบบนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รรับผิดชอบ และปรับซอฟต์แวร์ให้ครับ

 

141                104                 122